Pozvánka na lektorský kurz Hodnotového vzdělávání

Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, vytvářet kvalitní vztahy a naplno rozvinout jejich akademický i vnitřní potenciál, nám učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. (Dr. Cyril Mooney, Ph.D.) Pokud vás téma hodnot zajímá, můžete se …

Zveme Vás na seminář o výukovém programu Včelka

Rádi bychom Vás pozvali na workshop podporující čtenářskou gramotnost. Jedná se o tzv. osobního trenéra čtení, kterého používají rodiče, školy, PPP, SPC a logopedové pro zlepšení kvality čtení i v rámci inkluzivních opatření pro žáky ZŠ a SŠ. Anotace: Lektor vám ukáže, jak s pomocí aplikace udělat trénink čtení pro …

WORKSHOP pro pedagogy – TANDEMOVÁ VÝUKA A HODNOCENÍ DĚTÍ

Zveme Vás na workshop pro učitele, asistenty pedagogů a další aktéry vzdělávacího procesu na workshop zaměřený na tandemovou výuku a hodnocení dětí, který proběhne 11. 4. 2019 od 10:30 do 12:30  v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z …

Přednáška pro veřejnost: Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska

Finský vzdělávací systém a přístup finské společnosti ke vzdělávání obecně představují témata, o kterých se mluví čím dál častěji. Finsko v této oblasti představuje pro velkou část lidí jakýsi ideál vzdělávání. Víme však s jistotou, jaké to je chodit ve Finsku do školy nebo zde učit? Pokud se chcete dozvědět více, přijďte …

Pozvánka na 1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj jazykové gramotnosti

Rádi bychom Vás pozvali na 1. zasedání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. V rámci zasedání proběhne seznámení s projektem MAP II, s náplní a cílem pracovní skupiny a vypracuje se územní SWOT analýza v oblasti výuky cizích jazyků, který bude sloužit jako podklad pro další …

WORKSHOP pro pedagogy – Výuka založená na fenoménech

KAPACITA WORKSHOPU NAPLNĚNA! Děkujeme za Váš zájem! Zveme Vás na workshop pro učitele na workshop zaměřený na výuku založenou na fenoménech, který proběhne 11. 4. 2019 od 13:30 do 15:30  v prostorech Základní školy SMART v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, paní Susanny Bäckman. Workshop …

První veřejné projednání MAP ORP Roudnice nad Labem II

Dne 14. 2. 2019 proběhlo první veřejné projednání projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, v rámci kterého byli účastníci seznámeni s náplní projektu, s realizačním týmem a s chystanými aktivitami. Na setkání dorazily také dvě zaměstnankyně Krajského akčního plánu vzdělávání zaměřeného na SŠ a VOŠ, kteří účastníkům projednání představili svou …

Pozvánka na navazující seminář Hejného metody

Vážení příznivci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, rádi bychom Vás pozvali na další z navazujících seminářů pro pedagogy mateřských škol s názvem seminář „Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody.“ Seminář je určen pro účastníky základního semináře „Základy Hejného metody v předmatematické výchově“ a uskuteční se pod vedením certifikované lektorky Mgr. …

Přednáška Mgr. Roberta Čapka „Hodnocení a sebehodnocení dětí“ 28. 1. 2019

Srdečně vás zveme na další přednášku pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost. Tentokrát nás přednáškou provede Mgr. Robert Čapek na téma „Hodnocení a sebehodnocení dětí“. Přednáška probíhá ve spolupráci se ZŠ SMART dne 28. 1. 2019 od 17:00 v Městské knihovně Ervína Špindlera. Přednáška je ZDARMA a kapacita míst je …