Zveme Vás na seminář o výukovém programu Včelka

Rádi bychom Vás pozvali na workshop podporující čtenářskou gramotnost. Jedná se o tzv. osobního trenéra čtení, kterého používají rodiče, školy, PPP, SPC a logopedové pro zlepšení kvality čtení i v rámci inkluzivních opatření pro žáky ZŠ a SŠ. Anotace: Lektor vám ukáže, jak s pomocí aplikace udělat trénink čtení pro …

WORKSHOP pro pedagogy – TANDEMOVÁ VÝUKA A HODNOCENÍ DĚTÍ

Zveme Vás na workshop pro učitele, asistenty pedagogů a další aktéry vzdělávacího procesu na workshop zaměřený na tandemovou výuku a hodnocení dětí, který proběhne 11. 4. 2019 od 10:30 do 12:30  v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z …

Přednáška pro veřejnost: Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska

Finský vzdělávací systém a přístup finské společnosti ke vzdělávání obecně představují témata, o kterých se mluví čím dál častěji. Finsko v této oblasti představuje pro velkou část lidí jakýsi ideál vzdělávání. Víme však s jistotou, jaké to je chodit ve Finsku do školy nebo zde učit? Pokud se chcete dozvědět více, přijďte …

Pozvánka na 1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj jazykové gramotnosti

Rádi bychom Vás pozvali na 1. zasedání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. V rámci zasedání proběhne seznámení s projektem MAP II, s náplní a cílem pracovní skupiny a vypracuje se územní SWOT analýza v oblasti výuky cizích jazyků, který bude sloužit jako podklad pro další …

První veřejné projednání MAP ORP Roudnice nad Labem II

Dne 14. 2. 2019 proběhlo první veřejné projednání projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, v rámci kterého byli účastníci seznámeni s náplní projektu, s realizačním týmem a s chystanými aktivitami. Na setkání dorazily také dvě zaměstnankyně Krajského akčního plánu vzdělávání zaměřeného na SŠ a VOŠ, kteří účastníkům projednání představili svou …

Pozvánka na navazující seminář Hejného metody

Vážení příznivci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, rádi bychom Vás pozvali na další z navazujících seminářů pro pedagogy mateřských škol s názvem seminář „Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody.“ Seminář je určen pro účastníky základního semináře „Základy Hejného metody v předmatematické výchově“ a uskuteční se pod vedením certifikované lektorky Mgr. …

Přednáška Mgr. Roberta Čapka „Hodnocení a sebehodnocení dětí“ 28. 1. 2019

Srdečně vás zveme na další přednášku pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost. Tentokrát nás přednáškou provede Mgr. Robert Čapek na téma „Hodnocení a sebehodnocení dětí“. Přednáška probíhá ve spolupráci se ZŠ SMART dne 28. 1. 2019 od 17:00 v Městské knihovně Ervína Špindlera. Přednáška je ZDARMA a kapacita míst je …

Pozvánka na praktický vzdělávací seminář „Skutečně zdravá škola“ 28. 6. 2018

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na praktický vzdělávací seminář projektu „Skutečně zdravá škola“ určený vedoucím jídelen, kuchařům, kuchařkám a všem pracovníkům školních jídelen. Cílem školení je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny začít přechod na skutečně zdravou školní jídelnu. Kapacita míst omezena na 12 osob! Přihlášky zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWDv34-iiOZQ9wQYKhTeHTjiXfjcQkvzrf5WyknwVwNGsiw/viewform?usp=sf_link

Pozvánka na seminář „Rozvoj matematických dovedností v prostředích Hejného metody“ 26. 6. 2018

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na další oblíbený navazující seminář „Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody“. Seminář je určený pedagogům mateřských škol, kteří se účastnili základního semináře „Základy Hejného metody v předmatematické výchově“, jenž proběhl v březnu tohoto roku. Tentokrát v MŠ Dobříň!!! Přihlášky včetně data narození na email martina.smejkalova@maspodripsko.cz.