Pozvánka na zasedání pracovní skupiny pro financování

Rádi bychom Vás pozvali na 3. zasedání pracovní skupiny pro financování. V rámci setkání proběhne diskuze o příčinách problémů, se kterými se potýkají mateřské i základních školy. Poznatky pramení z provedené SWOT analýzy na počátku uskutečňování projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II. Na základně odhalení příčin problematických oblastí je …

Dílna 3D tisku

Od září 2019 zajišťujeme pravidelný provoz dílny s vybavením pro 3D tisk. Máme k dispozici čtyři nové, moderní 3D tiskárny, počítače a prostor pro nerušenou tvorbu a bádání. V dílně tiskneme rozličné modely, které si účastníci mohou odnést, nebo někomu věnovat. Hlavní náplní činností v dílně je technické kreslení v 3D modelování. …

Pozvánka na II. ročník vzdělávacího veletrhu v Litoměřicích

Vážená vedení škol, vážení pedagogové, srdečně Vás  zveme na II. ročník vzdělávacího veletrhu, který se koná v pátek 4. 10. 2019 od 8:00 do 16:00 na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích. Těšit se můžete na spoustu zajímavých vystavovatelů, workshopů a přednášek. Informace o programu průběžně aktualizujeme na našich stránkách viz odkaz níže. V V případě nejasností kontaktujte …

Pozvánka na TECHDAYS 2019

Rádi bychom Vás pozvali na prezentaci škol a firem s technickými obory a řemesly s názvem Techdays, která proběhne ve dnech od 2. do 4. 10. 2019 v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. V rámci této akce budou probíhat řízené prohlídky pro žáky, pedagogy a veřejnost. Dále je zajištěn doprovodný …

Pozvánka na workshop pro kariérové poradce

„Trendy a nástroje v kariérovém poradenství“ Vážení pedagogové, rádi bychom Vás pozvali na workshop pro kariérové poradce základních škol s názvem „Trendy a nástroje v kariérovém poradenství“, který se uskuteční pod vedením PhDr. Petry Drahoňovské z organizace Career Designer, kde uplatňuje svoji více jak 15 letou praxi v oblasti profesního …

Pozvánka na seminář: Učíme se venku

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol i rodiče na téma „Učíme se venku“. Seminář je určen všem zájemcům o nové metody výuky, kteří se chtějí s žáky učit i ve venkovním prostředí. Učení venku je názorné, třírozměrné a pestré a přináší mnoho nových podnětů …

Pozvánka pro rodiče na seminář o zdravém stravování

Rádi bychom Vás pozvali na vzdělávací seminář pro rodiče předškolních dětí i pedagogy s názvem „Skutečně zdravá škola“. Seminář se uskuteční v MŠ Pastelka, která patří do celostátních sítě Skutečně zdravých škol. Seminář je prakticky zaměřený a naučíte se zde, jak připravovat dětem svačiny, které budou nejen zdravé, ale budou …

Zveme Vás na seminář Třídnické hodiny a klima třídy

Rádi bychom pedagogy základních škol i širší veřejnost pozvali na seminář k rozvoji a zlepšení třídnických hodin a klima třídního kolektivu. Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky, protože každý může svým přispěním pozitivně ovlivňovat atmosféru ve třídách i škole jako celku. Příjemné, pozitivní, na společnou práci zaměřené klima má …

Pozvánka na seminář – Fungující tým

Dobře fungující tým učitelů není ten, který se snaží co nejrychleji a nejlevněji odstranit symptomy možných problémů. Dobrý tým chápe jejich příčiny a ty řeší s ohledem na dlouhodobé zájmy a reálné možnosti všech jeho členů. Víc hlav víc ví a fungující tým má díky tomu lepší schopnost vyhodnotit neustálou …