Pozvánka na seminář: Práce s notačním programem

Dovolujeme si pozvat všechny učitele hudební výchovy ZŠ a ZUŠ na vzdělávací seminář na téma Práce s notačním programem. Seminář proběhne ve spolupráci se ZUŠ Roudnice nad Labem a pedagogem Mgr. Petrem Jandou. Notační programy lze všestranně využít při výuce žáků, ale i vlastním domácím samostudiu a přípravě. Účastníci si …

Nabídka ekologických výukových programů pro žáky

Rádi bychom nabídli všem mateřským i základním školám možnost navštívit výukové programy zaměřené na environmentální vzdělávání. Jejich průběh je v zahradě, případně za nepříznivého počasí v klubovně a to vždy pod vedením lektorky Pavly Hoppové. Dlouhodobě se věnuje všem variantám učení venku a my jsme měli možnost podpořit i semináře …

Pozvánka na seminář: Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí

Zveme pedagogy mateřských škol na vzdělávací seminář zaměřený na rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí v mateřských školách. Lektorkou semináře je pedagožka z Karlovy univerzity PhDr. Michaela Kaslová. Ve svých seminářích propojuje teorii s praxí a představuje rozličné možnosti rozvíjení předmatematické gramotnosti u dětí, zároveň s výhodami i úskalími, které je mohou …

Pozvánka na workshopy pro pedagogy – Základy práce s PC

Zveme všechny zájemce na lednové workshopy na téma Základy práce s PC. Workshopy pořádáme na základě potřeb mnohých pedagogických pracovníků a obsahově jsou zaměřeny na úkony, které pedagogové nejčastěji využijí při své práci. Vzhledem k rozsahu řešené oblasti se workshopy uskuteční třikrát, a to v následujících termínech: 16. 1. 2020 23. …

Anglické divadelní představení v Roudnici nad Labem

Ve středu 11. 12. 2019 žáci základních škol zhlédli anglické představení rodilých mluvčí pod záštitou ZŠ SMART v Neklanově ulici v Roudnici nad Labem. Herci odehráli nejprve hru pro menší „Jackie and the Giant“ a po malé pauze ještě pro starší žáky „Where is Andrew McStag“. Obě hry se setkaly …

Pozvánka na pracovní setkání ředitelů

Dovolujeme si pozvat ředitele mateřských a základních škol na Roudnicku na společné pracovní setkání, kde shrneme požadavky, které jsou kladeny na ZŠ a MŠ v oblasti evaluace a strategického plánování a představíme řešení, které jsme z naší strany pro podporu této oblasti zajistili. Můžete si připravit dotazy a podněty do diskuze a …

Uspořádali jsme Den pro polytechniku v Roudnici nad Labem

Ve čtvrtek 21. 11. 2019 proběhl v hotelu Koruna na náměstí Jana z Dražic v Roudnici nad Labem Den pro polytechniku. Tematicky zaměřená akce pro žáky základních škol představila tradiční i nové stavebnice, řemesla a věnovala se také rozvoji digitální gramotnosti. Všechny uvedené oblasti náleží do polytechnického vzdělávání, kterému je aktuálně věnována značná …

Zveme Vás na Den pro polytechniku

Rádi bychom pozvali žáky škol a pedagogy dne 21. 11. 2019 od 8:30 do 14:30 hod. na Den pro polytechniku konaný v hotelu Koruna v Roudnici nad Labem. Prostory hotelu budou zaplněny tvůrčími dílnami s řemeslným a polytechnickým zaměřením, kde si žáci budou moci vlastnoručně vytvořit své výrobky. Dílny nabídnou rozličné aktivity, od tvoření ze dřeva až po výrobu …

Zveme vás na seminář: Prevence syndromu vyhoření

Rádi bychom pozvali pedagogické pracovníky na vzdělávací seminář s velmi aktuálním tématem „Prevence syndromu vyhoření“. Účastníky seminářem provede zkušený psycholog a poradce Miroslav Lipták, který předá konkrétní tipy a doporučení, jak zvládat vysoké nároky pedagogické profese a předcházet pocitům psychického vyčerpání. KDY: 21. 11. 2019 od 13:00 do 17:00 hod. …