Pracovní skupiny MAP III

Pracovní skupiny (PS) jsou organizační jednotkou MAP III. Schází se 4x ročně, členství v nich je založené na dobrovolnosti.

Cílem  PS je aktivně se podílet se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

V rámci MAP III byly vytvořeny následující pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnost

Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro rovné příležitosti