Řídící výbor MAP II

Řídící výbor hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Dne 28. 3. 2019 byl  zvolen předsedou Řídícího výboru Ing. Richard Červený a místopředsedkyní Mgr. Klára Koubská.

Seznam členů:

Agentura pro sociální začleňování Mgr. Bc. Šárka Filipová
DDM Trend (Roudnice n. L.) Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
MAS České Středohoří, z.s. Ing. Veronika Šturalová
Město Roudnice nad Labem Ing. Anna Kerdová
Město Roudnice nad Labem Mgr. Anežka Vyšinská
Místní akční skupina Podřipsko, z.s. Ing. Richard Červený
MŠ Sluníčko (Roudnice n. L.) Mgr., Bc. Věnceslava Koubová
NIDV Ing. Jana Davidová
Obec Chodouny Marie Cimrová
Obec Hrobce Ing. Kateřina Hlaváčová
Obec Račiněves Václava Zelenková
Ústecký kraj, KAP Ing. Alexandra Zdeňková
Základní umělecká škola (Roudnice n. L.) PhDr. Ondřej Šedivý
Zástupce rodičů Mgr. Eva Matuščínová
ZŠ Jungmannova (Roudnice n. L.) Mgr. Marie Nováková
ZŠ Jungmannova – školní družina Jiřina Vítová
ZŠ SMART (Roudnice n. L.) Mgr. Klára Koubská
ZŠ Straškov-Vodochody Mgr. Alena Machová
Rodič Ing. Dana Skořepová

Jednání Řídícího výboru

1. jednání Řídícího výboru – 28. 3. 2019

Zápis ŘV

 

Důležité dokumenty

Seznam relevantních aktérů signed

Jednací řád signed

Statut signed