Řídící výbor MAP II

Řídící výbor hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Dne 28. 3. 2019 byl  zvolen předsedou Řídícího výboru Ing. Richard Červený a místopředsedkyní Mgr. Klára Koubská.

Seznam členů:

Realizátor MAP Ing. Richard Červený
Ústecký kraj + KAP Ing. Adéla Kurešová
Zřizovatelé škol – Roudnice nad Labem Ing. Anna Kerdová
Obec Chodouny Marie Cimrová
Obec Račiněves Václava Zelenková
Zástupce centra podpory projektu SRP Ing. Jana Davidová
MŠ Sluníčko (Roudnice n. L.) Mgr., Bc. Věnceslava Koubová
ZŠ SMART (Roudnice n. L.) Mgr. Klára Koubská
ZŠ Straškov-Vodochody Mgr. Alena Machová
Obec Hrobce Ing. Kateřina Hlaváčová
Zástupce učitelů Mgr. Eva Matuščínová
Zástupce učitelů Mgr. Marie Nováková
Zástupce školní družiny Jiřina Vítová
Organizace neformálního a zájmového vzdělávání Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
Základní umělecká škola PhDr. Ondřej Šedivý
Konzultant inkluzivního vzdělávání Mgr. Ondřej Marek
MAS v území Ing. Veronika Šturalová
Zástupce ORP Roudnice nad Labem Bc. Anežka Vyšinská
Rodič Ing. Dana Skořepová

Jednání Řídícího výboru

Zápis z 1. jednání Řídícího výboru – 28. 3. 2019
Zápis z hlasování Řídícího výboru per-rollam – 14. 10. – 21. 10. 2019
Zápis z hlasování Řídícího výboru per-rollam – 10. 12. – 16. 12. 2019
Zápis z hlasování Řídícího výboru per-rollam – Schválení organizační struktury 13.7. – 20.7. 2020
Zápis z jednání Řídícího výboru – 30. 9. 2020

Zápis z hlasování Řídícího výboru per-rollam – 8. 12 – 16. 12. 2020
Zápis z hlasování Řídícího výboru per-rollam 12. – 22. 1. 2021
Zápis z hlasování Řídícího výboru – per rollam – 19. – 31. 3. 2021

Důležité dokumenty

Seznam relevantních aktérů

Jednací řád

Statut

Organizační struktura – aktualizace k 30. 7. 2020