MAP ORP Roudnice nad Labem II

Název projektu: MAP ORP Roudnice nad Labem II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158

Místní akční plán vzdělávání(MAP II) navazuje na realizovaný projekt MAP ORP Roudnice nad Labem.Zaměřuje se na prohloubení a pokračování v podpoře vytvořených partnerství,další rozvoj spolupráce a společné strategické plánování v těchto partnerstvích.Současně bude podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán.Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků.Zahrnuje oblasti včasné péče,předškolního a základního vzdělávání,zájmového a neformálního vzdělávání.

Realizátor projektu: Místní akční skupina Podřipsko, z.s. se sídlem ve Vražkově

Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019

Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2022

Realizační tým:

  • Administrativní tým
    • Projektový manažer – vedoucí projektu – Mgr. Martina Smejkalová