Zápisy z pracovních skupin

Pracovní skupina financování

2019

2020

Pracovní skupina polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání

2019

2020

Pracovní skupina rozvoj čtenářské gramotnosti

2019

2020

Pracovní skupina rozvoj matematické gramotnosti

2019

2020

Pracovní skupina rovné příležitosti

2019

2020

Pracovní skupina rozvoj kompetencí dětí a žáků k aktivnímu používání cizího jazyka

2019

2020