Zápisy z pracovních skupin

Pracovní skupina financování

2019

2020

Pracovní skupina polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání

2019

2020

2021

Pracovní skupina rozvoj čtenářské gramotnosti

2019

2020

2021

Pracovní skupina rozvoj matematické gramotnosti

2019

2020

2021

Pracovní skupina rovné příležitosti

2019

2020

2021

Pracovní skupina rozvoj kompetencí dětí a žáků k aktivnímu používání cizího jazyka

2019

2020