Zápisy z pracovních skupin

Pracovní skupina financování

Pracovní skupina polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání

Pracovní skupina rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina rozvoj matematické gramotnosti

Pracovní skupina rovné příležitosti

Pracovní skupina rozvoj kompetencí dětí a žáků k aktivnímu používání cizího jazyka