Řídící výbor

Řídící výbor hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2023.

Seznam členů:

Agentura pro sociální začleňování Bc. Kateřina Kubíčková
DDM Trend (Roudnice n. L.) Mgr. Jarmila Vošahlíková
MAS České Středohoří, z.s. Ing. Veronika Šturalová
Město Roudnice nad Labem Ing. Anna Kerdová
Město Roudnice nad Labem Ing. Zdeňka Horecká
Místní akční skupina Podřipsko, z.s. Ing. Richard Červený
MŠ Sluníčko (Roudnice n. L.) Mgr., Bc. Věnceslava Koubová
MŠ Vražkov Jana Kleinová
Obec Chodouny Marie Cimrová
Obec Račiněves Václava Zelenková
Ústecký kraj, KAP Ing. Alexandra Zdeňková
Základní umělecká škola (Roudnice n. L.) PhDr. Ondřej Šedivý
Zástupce rodičů Mgr. Eva Matuščínová
ZŠ Jungmannova (Roudnice n. L.) Mgr. Marie Nováková
ZŠ Jungmannova – školní družina Jiřina Vítová
ZŠ SMART (Roudnice n. L.) Mgr. Klára Koubská
ZŠ Straškov-Vodochody Mgr. Alena Machová

Jednání řídícího výboru

1. jednání řídícího výboru – 13. 10. 2016 v 9:00 hod. – zasedací místnost MěÚ Roudnice nad Labem

 

Důležité dokumenty