Řídící výbor MAP III

Řídící výbor hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou,  na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP.

Dne 27. 3. 2023 byl  zvolen předsedou Řídícího výboru Ing. Richard Červený a místopředsedkyní Mgr. Klára Koubská.

Seznam členů:

Lokální konzultantka ASZKateřina Kubíčková
Organizace neformálního a zájmového vzdělávání Mgr. Zdeňka Fillerová Studená
MAS v územíIng. Kamila Picurová
Zřizovatelé školIng. Anna Kerdová
Zástupce ORP Roudnice nad LabemBc. Tomáš Grunt
Zástupce ORP Roudnice nad LabemIng. Richard Červený
Realizátor MAP PhDr. Anežka Grimová
Vedení školMgr., Bc. Věnceslava Koubová
Zřizovatelé školMarie Cimrová
Zřizovatelé školVáclava Zelenková
ÚK, KAPMgr. Vladěna Zingová
ZUŠPhDr. Ondřej Šedivý
UčiteléMgr. Eva Matuščínová
UčiteléMgr. Irena Vodičková
Školní družinyRenáta Straková
Vedení školMgr. Rita Vysoká
Vedení školMgr. Klára Koubská
Zástupce centra podpory projektů SRPMgr. Irena Koťátková
Zástupce obcí, které nezřizují školuIng. Kateřina Hlaváčová
RodičeIng. Dana Skořepová

Jednání Řídícího výboru:

Zápis z 1. jednání řídícího výboru – 27. 3. 2023

Zápis z 2. jednání řídícího výboru – červen 2023

Zápis z 3. jednání řídícího výboru – září 2023

Zápis z 4. jednání řídícího výboru – listopad 2023

Důležité dokumenty

Seznam relevantních aktérů

Jednací řád

Statut

Organizační struktura

Strategický rámec

Evaluační plán procesu MAP

Dohoda o prioritách MAP