Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) jsou organizační jednotkou MAP II. Schází se 4x ročně, členství v nich je založené na dobrovolnosti.

Cílem  PS je aktivně se podílet se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

V rámci MAP II byly vytvořeny následující pracovní skupiny:

  • PS pro financování
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti
  • PS pro rovné příležitosti
  • PS pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání
  • PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků k aktivnímu používání cizího jazyka

Podrobný popis pracovních skupin ke stažení zde:

Pracovní skupiny MAP.docx

Máte-li zájem spolupodílet se na tvorbě MAP, zapojte se do některé z pracovních skupin:

Přihlášení do pracovních skupin