Pracovní skupiny

Popis pracovních skupin – MAP II

Máte-li zájem spolupodílet se na tvorbě MAP, zapojte se do některé z pracovních skupin:

Přihlášení do pracovních skupin

 

MAP I – Jednání pracovních skupin
1. jednání pracovních skupin – 12. 12. 2017 v 14:00 hod. – budova Soukromé podřipské SOŠ a SOU o.p.s.