PRACOVNÍ SKUPINY MAP IV

Pracovní skupiny (PS) jsou organizační jednotkou MAP IV. Schází se 4x ročně, členství v nich je založené na dobrovolnosti.

Cílem  PS je aktivně se podílet se na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. 

  • Pracovní skupina pro financování
  • Pracovní skupina pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  • Pracovní skupina Pracovní skupina pro rovné příležitosti
  • Pracovní skupina pro zástupce MŠ