Archiv: MAP ORP ROUDNICE NAD LABEM (2016 – 2018)

Název projektu: MAP ORP ROUDNICE NAD LABEM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000668

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a investiční priority 68 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Realizátor projektu: Místní akční skupina Podřipsko, z.s. se sídlem ve Vražkově

Začátek realizace projektu: 1. července 2016

Ukončení projektu: 30. června 2018

Realizační tým:

 • Administrativní tým
  • Projektový manažer – vedoucí projektu – Klára Kolorosová
  • Administrátor a koordinátor projektu – Klára Kolorosová
  • Finanční manažer – Ing. Zuzana Krausová
 • Odborný tým
  • Odborný garant – Ing. Richard Červený
  • Odborná pracovnice – Ing. Romana Zelenková
  • Odborná pracovnice – Mgr. Martina Smejkalová