Zápisy z pracovních skupin – MAP III

Pracovní skupina financování

Pracovní skupina rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina rozvoj matematické gramotnosti

Pracovní skupina rovné příležitosti