Pozvánka na seminář: Zábavné pokusy pro II. st. ZŠ

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pro pedagogické pracovníky II. stupně základních škol na téma „Zábavné pokusy ve výuce“.  Seminář ukáže, jak zábavnou a hravou formou seznamovat žáky se základy vědeckých oborů, jako jsou fyzika, chemie nebo například matematika. Právě ty mají značný potenciál i do budoucna a žáci mohou …

Pozvánka na workshop pro využití ozobotů ve výuce

Rádi bychom pedagogické pracovníky pozvali na workshop „Ozobot – praktické seznámení“, který se uskuteční od 15:00 ve čtvrtek 31. 10. 2019 v zasedací místnosti MAS na adrese Očkova 2 v Roudnici nad Labem. Workshop bude zaměřen převážně na praktické ukázky možností Ozobotů a jejich možností. Co je to Ozobot? Z materiálů výrobce: „Ozobot …

Pozvánka na seminář: Zábavné pokusy pro MŠ a I. st. ZŠ

Rádi bychom Vás pozvali na seminář pro pedagogické pracovníky mateřských škol a I. stupně základních škol na téma „Zábavné pokusy ve výuce“.  Seminář ukáže, jak zábavnou a hravou formou seznámit i ty nejmladší žáky se základy vědeckých oborů. Právě ty mají značný potenciál i do budoucna a i u nejmenších …

Pozvánka na seminář: Zábavné pokusy pro MŠ

Vzhledem k omezené kapacitě semináře Zábavné pokusy, který proběhne v Roudnici nad Labem dne 2. 12. 2019 bychom Vám chtěli nabídnout další možnost účasti na semináři. Dne 22. 10. 2019 proběhne identický seminář ve městě Libochovice. Seminář ukáže, jak zábavnou a hravou formou seznámit i ty nejmladší žáky se základy …

Velké říjnové společné čtení

Říjen je vyhlášen jako měsíc čtení, proto jsme ve spolupráci s roudnickou Městskou knihovnou Ervína Špindlera 3. 10. 2019 uskutečnili akci pro žáky škol Velké říjnové společné čtení. V rámci akce dorazila paní spisovatelka Petra Braunová, známá autorka dětských knížek a společně s žáky střídavě předčítala z jejích nejznámějších knih. Mezi …

Pozvánka na seminář: Učíme se venku II

Pro velký zájem uskutečníme druhé kolo vzdělávacího semináře na téma: Učíme se venku. Seminář je určen pro pedagogické pracovníky mateřských a základních škol i rodiče. Informace ocení všichni zájemci o nové metody výuky, kteří mají zájem se s žáky učit i ve venkovním prostředí. Učení venku je názorné, třírozměrné a pestré a přináší …

Výstava na stromech v Zámeckých zahradách

Zapojili jsme se do celorepublikového happeningu Výstava na stromech, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Tímto Vás srdečně zveme k prohlédnutí vystavených fotografií pod širým nebem v Zámeckých zahradách. Výstava se koná od 5. do 12. října 2019 a jedná se již o pátý …

Pozvánka na zasedání pracovní skupiny pro financování

Rádi bychom Vás pozvali na 3. zasedání pracovní skupiny pro financování. V rámci setkání proběhne diskuze o příčinách problémů, se kterými se potýkají mateřské i základních školy. Poznatky pramení z provedené SWOT analýzy na počátku uskutečňování projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II. Na základně odhalení příčin problematických oblastí je …

Pozvánka na kurz hodnotového vzdělávání v Litoměřicích

Na základě pozitivní zpětné vazby na kurz hodnotového vzdělávání a na základě zájmu dalších pedagogů o absolvování tohoto kurzu bychom Vám chtěli nabídnout možnost absolvování kurzu v Litoměřicích, který proběhne od 2. do 3. 10. 2019. Kurzovné bude hrazeno z prostředků projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II.   Prosím …

Dílna 3D tisku

Od září 2019 zajišťujeme pravidelný provoz dílny s vybavením pro 3D tisk. Máme k dispozici čtyři nové, moderní 3D tiskárny, počítače a prostor pro nerušenou tvorbu a bádání. V dílně tiskneme rozličné modely, které si účastníci mohou odnést, nebo někomu věnovat. Hlavní náplní činností v dílně je technické kreslení v 3D modelování. …