Zveme Vás na seminář Třídnické hodiny a klima třídy

Rádi bychom pedagogy základních škol i širší veřejnost pozvali na seminář k rozvoji a zlepšení třídnických hodin a klima třídního kolektivu. Seminář je určen pro všechny pedagogické pracovníky, protože každý může svým přispěním pozitivně ovlivňovat atmosféru ve třídách i škole jako celku. Příjemné, pozitivní, na společnou práci zaměřené klima má …

Pozvánka na seminář – Fungující tým

Dobře fungující tým učitelů není ten, který se snaží co nejrychleji a nejlevněji odstranit symptomy možných problémů. Dobrý tým chápe jejich příčiny a ty řeší s ohledem na dlouhodobé zájmy a reálné možnosti všech jeho členů. Víc hlav víc ví a fungující tým má díky tomu lepší schopnost vyhodnotit neustálou …

Pozvánka na čtvrtý ročník startupového festivalu Festup

Inovační centrum Ústeckého kraje pořádá již čtvrtý ročník startupového festivalu Festup. Festup se uskuteční 22. října od 11:00 v prostorách Pedagogické fakulty UJEP (Ústí nad Labem, České mládeže 8). Festival je výjimečnou akcí, na které mohou žáci získat cenné zkušenosti i důležité kontakty z praxe. V rámci festivalu se připravuje interaktivní …

Pozvánka na lektorský kurz Hodnotového vzdělávání

Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, vytvářet kvalitní vztahy a naplno rozvinout jejich akademický i vnitřní potenciál, nám učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. (Dr. Cyril Mooney, Ph.D.) Pokud vás téma hodnot zajímá, můžete se …

Zveme Vás na seminář o výukovém programu Včelka

Rádi bychom Vás pozvali na workshop podporující čtenářskou gramotnost. Jedná se o tzv. osobního trenéra čtení, kterého používají rodiče, školy, PPP, SPC a logopedové pro zlepšení kvality čtení i v rámci inkluzivních opatření pro žáky ZŠ a SŠ. Anotace: Lektor vám ukáže, jak s pomocí aplikace udělat trénink čtení pro …

WORKSHOP pro pedagogy – TANDEMOVÁ VÝUKA A HODNOCENÍ DĚTÍ

Zveme Vás na workshop pro učitele, asistenty pedagogů a další aktéry vzdělávacího procesu na workshop zaměřený na tandemovou výuku a hodnocení dětí, který proběhne 11. 4. 2019 od 10:30 do 12:30  v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z …

Přednáška pro veřejnost: Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska

Finský vzdělávací systém a přístup finské společnosti ke vzdělávání obecně představují témata, o kterých se mluví čím dál častěji. Finsko v této oblasti představuje pro velkou část lidí jakýsi ideál vzdělávání. Víme však s jistotou, jaké to je chodit ve Finsku do školy nebo zde učit? Pokud se chcete dozvědět více, přijďte …

Pozvánka na 1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj jazykové gramotnosti

Rádi bychom Vás pozvali na 1. zasedání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. V rámci zasedání proběhne seznámení s projektem MAP II, s náplní a cílem pracovní skupiny a vypracuje se územní SWOT analýza v oblasti výuky cizích jazyků, který bude sloužit jako podklad pro další …

WORKSHOP pro pedagogy – Výuka založená na fenoménech

KAPACITA WORKSHOPU NAPLNĚNA! Děkujeme za Váš zájem! Zveme Vás na workshop pro učitele na workshop zaměřený na výuku založenou na fenoménech, který proběhne 11. 4. 2019 od 13:30 do 15:30  v prostorech Základní školy SMART v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, paní Susanny Bäckman. Workshop …