První veřejné projednání MAP ORP Roudnice nad Labem II

Dne 14. 2. 2019 proběhlo první veřejné projednání projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, v rámci kterého byli účastníci seznámeni s náplní projektu, s realizačním týmem a s chystanými aktivitami. Na setkání dorazily také dvě zaměstnankyně Krajského akčního plánu vzdělávání zaměřeného na SŠ a VOŠ, kteří účastníkům projednání představili svou …

Investiční záměr školy musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP

Dne 17. 8. 2016 byly vyhlášeny výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – 46. kolová výzva Infrastruktura základních škol a 47. kolová výzva Infrastruktura základních škol (SVL). Povinnou součástí žádosti IROP v uvedených výzvách je doložení souladu se Strategickým rámcem MAP. V následujících dnech bude školám rozeslán formulář Investiční priority, který bude …