Přihlaste se do pracovní skupiny projektu MAP IV

Vážení příznivci projektu MAP ORP Roudnice nad Labem, Stejně jako v předchozích projektech, máme povinnost sestavit pracovní skupiny, které jsou velmi důležitou aktivitou místního akčního plánování. Je to prostor pro sdílení dobré praxe, setkávání s kolegy z oboru i mimo obor, pro vyjádření názorů, Vašich potřeb a zkušeností, které jsou …

Výstava na stromech

Místní akční skupina Podřipsko srdečně zve všechny zájemce o udržitelný rozvoj na každoročně pořádanou „Výstavu na stromech“. Do přípravy výstavy se zapojil tým projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, pod reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158. Jedná se o celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší …

Malý dotační titul

Pro nadcházející školní rok 2020/2021 jsme pro žáky škol na Roudnicku připravili výzvu s názvem „Malý dotační titul“.  Přes odkazy níže naleznete výzvu Malého dotačního titulu, harmonogram výzvy, hodnotící kritéria (na co je potřeba dát si pozor při zpracování projektu a co se bude na projektech hodnotit) a formulář pro …

Proběhl workshop pro práci s 3D pery

V minulém týdnu byl uspořádán workshop pro práci s 3D pery v rámci pravidelného setkání pracovní skupiny pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání. Zúčastnily se mimo pravidelně se setkávajících členů pracovní skupiny také učitelky z MŠ Pohádka a MŠ Písnička. Bylo zakoupeno 14 balení 3D per společně s barevnými filamenty na …

První veřejné projednání MAP ORP Roudnice nad Labem II

Dne 14. 2. 2019 proběhlo první veřejné projednání projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, v rámci kterého byli účastníci seznámeni s náplní projektu, s realizačním týmem a s chystanými aktivitami. Na setkání dorazily také dvě zaměstnankyně Krajského akčního plánu vzdělávání zaměřeného na SŠ a VOŠ, kteří účastníkům projednání představili svou …

Investiční záměr školy musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP

Dne 17. 8. 2016 byly vyhlášeny výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – 46. kolová výzva Infrastruktura základních škol a 47. kolová výzva Infrastruktura základních škol (SVL). Povinnou součástí žádosti IROP v uvedených výzvách je doložení souladu se Strategickým rámcem MAP. V následujících dnech bude školám rozeslán formulář Investiční priority, který bude …