MAP ORP Roudnice nad Labem III

Název projektu: MAP ORP Roudnice nad Labem III

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023061

Místní akční plán vzdělávání (MAP III) navazuje na realizovaný projekt MAP ORP Roudnice nad Labem II. Zaměřuje se na prohloubení a pokračování v podpoře vytvořených partnerství, další rozvoj spolupráce a společné strategické plánování v těchto partnerstvích. Současně bude podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán. Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Místní akční plán vzdělávání III pokračuje v řešení následků dlouhodobé absence koordinace rozvoje a zvyšování kvality v oblasti předškolního a školního vzdělávání na území ORP Roudnice nad Labem. MAP III řeší spolupráci mezi jednotlivými aktéry vzdělávacích aktivit a jejich zřizovateli. Buduje a rozvíjí udržitelný systém komunikace mezi jednotlivými aktéry, který byl dlouhodobě spíše neuspokojivý. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízené podpoře a rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Dalším problémem, který MAP III řeší, je přístup učitelů k žákům a vyučovacím metodám. Projekt pomáhá řešit nejasnosti zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání.

Realizátor projektu: Místní akční skupina Podřipsko, z.s. se sídlem v Roudnici nad Labem

Začátek realizace projektu:  1. 1. 2023

Plánované ukončení projektu: 30. 11. 2023

Realizační tým:

 • Administrativní tým
  • Hlavní manažer projektu (Administrativní) – Mgr. Martina Smejkalová
  • Finanční manažer projektu – Jolana Vojtová
 • Odborný tým
  • Hlavní manažer projektu (Odborný) – PhDr. Anežka Grimová
  • Koordinátor aktivit projektu – Jakub Vysoký
  • Koordinátor evaluace – Jaroslav Vysoký