Přihlaste se do pracovní skupiny projektu MAP IV

Vážení příznivci projektu MAP ORP Roudnice nad Labem,

Stejně jako v předchozích projektech, máme povinnost sestavit pracovní skupiny, které jsou velmi důležitou aktivitou místního akčního plánování. Je to prostor pro sdílení dobré praxe, setkávání s kolegy z oboru i mimo obor, pro vyjádření názorů, Vašich potřeb a zkušeností, které jsou následně zapracovávány do finálního dokumentu MAP (strategický dokument rozvoje vzdělávání v území, finální výstup projektu), díky kterému můžeme financovat vzdělávací a osvětové aktivity a zlepšovat stav vzdělávání v území.

Dle nařízení MŠMT a Vašeho přání mají vzniknout pracovní skupiny s následujícím zaměřením:

  • podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  • rovné příležitosti
  • zástupci mateřských škol
  • financování

Oproti minulým letům máme nově pracovní skupinu (PS) pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, do které se překlopily PS pro podporu a rozvoj čtenářské, matematické a polytechnické gramotnosti včetně PS pro výuku cizích jazyků.

PS pro zástupce mateřských škol vznikla na základě Vašeho přání a je určena pro ředitele, pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ, rodiče dětí v MŠ, odborníky na předškolní vzdělávání a další zainteresované aktéry v této oblasti. Setkávání této PS bychom rádi uspořádávali přímo v přátelském prostředí školek v území ORP, abychom ještě lépe poznali Vaši práci.

Chceme využít setkávání pracovních skupin pro odborné diskuze, workshopy a další formy vzdělávacích akcí dle Vašich potřeb. Díky Vaší účasti získáte přehled a vliv na aktivity a výstupy projektu.

Pracovní skupiny se scházejí 4x ročně, a ačkoliv není členství v pracovních skupinách finančně ohodnoceno, neplynou z něho ani žádné povinnosti. Pro Vaše organizace je možné a dokonce i přínosné, pokud bude mít členy ve více pracovních skupinách. Ukončení projektu MAP ORP Roudnice nad Labem IV je plánováno na konec prosince 2025.

Pro přihlášení do pracovních skupin, pokračujte, prosím, na následující formulář: Pracovní skupiny MAP IV

Přečtěte si bližší informace k pracovním skupinám zde: Pracovní skupiny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *