Odkazy a tipy nejen do online výuky

Níže jsme pro všechny zájemce shromáždili nabídky zajímavých aplikací, odkazů a vzdělávacích aktivit, do kterých je možné se zapojit. Ze všech akcí je následně zpravidla zveřejněn záznam na youtube nebo webu příslušné organizace. Nabídky jsou pro zájemce zdarma. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Online vzdělávací akce projektu SYPO: Webinář Současná poezie pro děti …

Pozvánka na online polytechnický workshop

Dovolujeme si pedagogy MŠ a I. st. ZŠ pozvat na polytechnický online workshop, při kterém si vyzkoušíme jednoduchou práci se dřevem pro děti a žáky. Workshop se uskuteční ve středu 10. 3. 2021 od 14:00 hod. a trvání je odhadováno na 2,5 – 3 hod. Při workshopu bude každý přihlášený mít k dispozici …

Zapojte se do venkovní masopustní výstavky masek

Rádi bychom umožnili dětem a žákům veřejnou ukázku jejich šikovnosti a tvorby, a to i těm, kteří jsou nyní z rozličných důvodů dlouhodobě z nutnosti doma. Vzhledem k tomu, že máme již měsíc únor a mnozí si jistě povídají o masopustní tradici nebo karnevalu, bylo by skvělé vyrobit si také masopustní …

Nová nabídka webinářů Contexty a MAP Roudnicko – únor

Vzhledem k mnoha pozitivním reakcím na listopadové webináře od Contexta – s.r.o. – zařízení pro DVPP a metodické centrum s radostí nabízíme 4 novinky, které si oblíbená lektorka Lucie Čechová připravila: Online deskové hry do výuky  (3.2. a 10.2.2021) Zapojte myšlenkové mapy do (online) výuky (4.2. a 11.2.2021) Svátky v (online) výuce cizích jazyků (11.2. a …

Pozvánka na online seminář – Rozvoj čtenářské pregramotnosti

Dovolujeme si všechny pedagogy MŠ a eventuálně také I. st. ZŠ srdečně pozvat na online jednání zabývající se rozvojem čtenářské pregramotnosti dětí. Termín konání: úterý 15. 12. 2020 od 14:00 max. do 17:00 hod. Místo konání: online přes aplikaci Teams Účastníkům budou představeny osvědčené metody rozvoje čtenářské pregramotnosti v každodenní …

Online semináře s tipy do výuky cizích jazyků i češtiny

Rádi bychom Vás tímto pozvali na 3. setkání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, které se tentokrát uskuteční v online podobě a bude spojeno s otevřeným workshopem naší spolupracující rodilé mluvčí Sarah Good. Lektorka se podělí o osvědčené tipy do online výuky s …

Výstava na stromech

Místní akční skupina Podřipsko srdečně zve všechny zájemce o udržitelný rozvoj na každoročně pořádanou „Výstavu na stromech“. Do přípravy výstavy se zapojil tým projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, pod reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158. Jedná se o celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší …

Opět zahajujeme provoz 3D dílny a chystáme novinky

Po předchozím úspěšném a tvůrčím školním roce opět otevíráme 3D klub a dílnu v Roudnici nad Labem Od března jsme si, stejně jako ostatní volnočasové iniciativy, dali povinnou pauzu a věnovali jsme se tisku komponentů pro výrobu roušek a plánování aktivit a pomůcek na další období. Nyní doufáme, že se …

Pozvánka na setkání matematické pracovní skupiny a tematický workshop Abaku

Všechny zájemce z řad pedagogů i veřejnosti bychom rádi pozvali na tradiční setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, jehož součástí bude tentokrát také vzdělávací seminář pro pedagogy ZŠ s názvem „Abaku ve výuce matematiky“. Seminář je kombinovaný s workshopem a poskytne tedy jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku …