Pozvánka na lektorský kurz Hodnotového vzdělávání

Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, vytvářet kvalitní vztahy a naplno rozvinout jejich akademický i vnitřní potenciál, nám učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. (Dr. Cyril Mooney, Ph.D.) Pokud vás téma hodnot zajímá, můžete se …

WORKSHOP pro pedagogy – TANDEMOVÁ VÝUKA A HODNOCENÍ DĚTÍ

Zveme Vás na workshop pro učitele, asistenty pedagogů a další aktéry vzdělávacího procesu na workshop zaměřený na tandemovou výuku a hodnocení dětí, který proběhne 11. 4. 2019 od 10:30 do 12:30  v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z …

Přednáška pro veřejnost: Nejnovější inovace ve vzdělávání z Finska

Finský vzdělávací systém a přístup finské společnosti ke vzdělávání obecně představují témata, o kterých se mluví čím dál častěji. Finsko v této oblasti představuje pro velkou část lidí jakýsi ideál vzdělávání. Víme však s jistotou, jaké to je chodit ve Finsku do školy nebo zde učit? Pokud se chcete dozvědět více, přijďte …

Pozvánka na 1. setkání pracovní skupiny pro rozvoj jazykové gramotnosti

Rádi bychom Vás pozvali na 1. zasedání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka. V rámci zasedání proběhne seznámení s projektem MAP II, s náplní a cílem pracovní skupiny a vypracuje se územní SWOT analýza v oblasti výuky cizích jazyků, který bude sloužit jako podklad pro další …

Pozvánka na navazující seminář Hejného metody

Vážení příznivci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, rádi bychom Vás pozvali na další z navazujících seminářů pro pedagogy mateřských škol s názvem seminář „Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody.“ Seminář je určen pro účastníky základního semináře „Základy Hejného metody v předmatematické výchově“ a uskuteční se pod vedením certifikované lektorky Mgr. …

Přednáška Mgr. Roberta Čapka „Hodnocení a sebehodnocení dětí“ 28. 1. 2019

Srdečně vás zveme na další přednášku pro rodiče, pedagogy a širokou veřejnost. Tentokrát nás přednáškou provede Mgr. Robert Čapek na téma „Hodnocení a sebehodnocení dětí“. Přednáška probíhá ve spolupráci se ZŠ SMART dne 28. 1. 2019 od 17:00 v Městské knihovně Ervína Špindlera. Přednáška je ZDARMA a kapacita míst je …

Pozvánka na praktický vzdělávací seminář „Skutečně zdravá škola“ 28. 6. 2018

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na praktický vzdělávací seminář projektu „Skutečně zdravá škola“ určený vedoucím jídelen, kuchařům, kuchařkám a všem pracovníkům školních jídelen. Cílem školení je prostřednictvím praktických rad a návodů pomoci zaměstnancům školní jídelny začít přechod na skutečně zdravou školní jídelnu. Kapacita míst omezena na 12 osob! Přihlášky zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWDv34-iiOZQ9wQYKhTeHTjiXfjcQkvzrf5WyknwVwNGsiw/viewform?usp=sf_link

Pozvánka na seminář „Rozvoj matematických dovedností v prostředích Hejného metody“ 26. 6. 2018

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na další oblíbený navazující seminář „Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody“. Seminář je určený pedagogům mateřských škol, kteří se účastnili základního semináře „Základy Hejného metody v předmatematické výchově“, jenž proběhl v březnu tohoto roku. Tentokrát v MŠ Dobříň!!! Přihlášky včetně data narození na email martina.smejkalova@maspodripsko.cz.