Odložení odborné konference Polytechnika, která táhne 2

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o odložení druhého ročníku plánované odborné konference Polytechnika, která táhne, která se měla konat dne 12. 6. 2020 v Děčíně v prostorách budovy ČVUT. Momentálně jsou diskutovány varianty listopad 2020 nebo březen/duben 2021. Celá akce se tudíž neruší, pouze bude stanoven nový termín, který …

Pozvánka na 1. jednání pracovní skupiny pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. letošní jednání pracovní skupiny pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání. Termín jednání je naplánován na 9. 3. 2020 v 15:00. Na jednání budou přizvány také lektorky z Malé technické univerzity, které představí svůj nový výukový program pro děti zaměřený zejména na fungování internetu a digitální …

Pozvánka na 1. jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. letošní jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Jednání je naplánováno na 3. 3. 2020 v 15:00. Na jednání bude představen projekt Finanční gramotnost do škol a možnosti, jak se do něj zapojit. Více na: http://www.fgdoskol.cz/ Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Níže přikládáme pozvánku. Pozvánka …

Pozvánka na seminář: Práce s notačním programem

Dovolujeme si pozvat všechny učitele hudební výchovy ZŠ a ZUŠ na vzdělávací seminář na téma Práce s notačním programem. Seminář proběhne ve spolupráci se ZUŠ Roudnice nad Labem a pedagogem Mgr. Petrem Jandou. Notační programy lze všestranně využít při výuce žáků, ale i vlastním domácím samostudiu a přípravě. Účastníci si …

Nabídka ekologických výukových programů pro žáky

Rádi bychom nabídli všem mateřským i základním školám možnost navštívit výukové programy zaměřené na environmentální vzdělávání. Jejich průběh je v zahradě, případně za nepříznivého počasí v klubovně a to vždy pod vedením lektorky Pavly Hoppové. Dlouhodobě se věnuje všem variantám učení venku a my jsme měli možnost podpořit i semináře …

Pozvánka na seminář: Rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí

Zveme pedagogy mateřských škol na vzdělávací seminář zaměřený na rozvoj předmatematické gramotnosti u dětí v mateřských školách. Lektorkou semináře je pedagožka z Karlovy univerzity PhDr. Michaela Kaslová. Ve svých seminářích propojuje teorii s praxí a představuje rozličné možnosti rozvíjení předmatematické gramotnosti u dětí, zároveň s výhodami i úskalími, které je mohou …

Pozvánka na workshopy pro pedagogy – Základy práce s PC

Zveme všechny zájemce na lednové workshopy na téma Základy práce s PC. Workshopy pořádáme na základě potřeb mnohých pedagogických pracovníků a obsahově jsou zaměřeny na úkony, které pedagogové nejčastěji využijí při své práci. Vzhledem k rozsahu řešené oblasti se workshopy uskuteční třikrát, a to v následujících termínech: 16. 1. 2020 23. …

Pozvánka na pracovní setkání ředitelů

Dovolujeme si pozvat ředitele mateřských a základních škol na Roudnicku na společné pracovní setkání, kde shrneme požadavky, které jsou kladeny na ZŠ a MŠ v oblasti evaluace a strategického plánování a představíme řešení, které jsme z naší strany pro podporu této oblasti zajistili. Můžete si připravit dotazy a podněty do diskuze a …

Zveme Vás na Den pro polytechniku

Rádi bychom pozvali žáky škol a pedagogy dne 21. 11. 2019 od 8:30 do 14:30 hod. na Den pro polytechniku konaný v hotelu Koruna v Roudnici nad Labem. Prostory hotelu budou zaplněny tvůrčími dílnami s řemeslným a polytechnickým zaměřením, kde si žáci budou moci vlastnoručně vytvořit své výrobky. Dílny nabídnou rozličné aktivity, od tvoření ze dřeva až po výrobu …