Důležité dokumenty

Místní akční plán ORP Roudnice nad Labem II

Seznam relevantních aktérů

Jednací řád

Statut

Organizační struktura MAP II (akt. 20.12.2021)

Strategický rámec – MAP II (programové období 2014 – 2020)

Strategický rámec (tabulka na programové období 2021 – 2027)

Plán evaluačních aktivit projektu

1. Průběžná sebehodnotící zpráva

2. průběžná sebehodnotící zpráva

Popis potřeb škol 2022