Zápisy z pracovních skupin – MAP III

Pracovní skupina financování

Zápis z 1. jednání PS pro financování – 23. 5. 2023

Pracovní skupina rozvoj čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina rozvoj matematické gramotnosti

Pracovní skupina rovné příležitosti