MAP ORP Roudnice nad Labem II

Název projektu: MAP ORP Roudnice nad Labem II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158

Místní akční plán vzdělávání (MAP II) navazuje na realizovaný projekt MAP ORP Roudnice nad Labem. Zaměřuje se na prohloubení a pokračování v podpoře vytvořených partnerství, další rozvoj spolupráce a společné strategické plánování v těchto partnerstvích. Současně bude podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán. Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Realizátor projektu: Místní akční skupina Podřipsko, z.s. se sídlem v Roudnici nad Labem

Začátek realizace projektu: 1. 1. 2019

Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2022

Realizační tým:

 • Administrativní tým
  • Projektová manažerka – vedoucí projektu – Mgr. Martina Smejkalová
  • Finanční manažerka – Ing. Lenka Hermanová
  • Administrátorka a asistentka projektu – Tereza Jiroušová
 • Odborný tým
  • Koordinátorka projektu – Tereza Jiroušová
  • Koordinátorka aktivit projektu a implementace – PhDr. Anežka Grimová
  • Koordinátor aktivit implementace – garant polytechnického vzdělávání – Jaroslav Vysoký
  • Odborný pedagogický konzultant – Ing. Richard Červený
  • Koordinátor evaluace/ analytik – Mgr. Martina Smejkalová