MAP ORP Roudnice nad Labem IV

Název projektu: MAP ORP Roudnice nad Labem IV

Místní akční plán vzdělávání (MAP IV) navazuje na realizované projekty MAP ORP Roudnice nad Labem I, II a III.

Místní akční plán vzdělávání IV pokračuje v řešení následků dlouhodobé absence koordinace rozvoje a zvyšování kvality v oblasti předškolního a školního vzdělávání na území ORP Roudnice nad Labem. MAP IV řeší spolupráci mezi jednotlivými aktéry vzdělávacích aktivit a jejich zřizovateli. Buduje a rozvíjí udržitelný systém komunikace mezi jednotlivými aktéry, který byl dlouhodobě spíše neuspokojivý. Vzniklá partnerství napomáhají zkvalitňování vzdělávání zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízené podpoře a rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže. Dalším problémem, který MAP IV řeší, je přístup učitelů k žákům a vyučovacím metodám. Projekt pomáhá řešit nejasnosti zejména ve vztahu k začleňování znevýhodněných dětí, potažmo k inkluzivnímu modelu vzdělávání.

Zaměřuje se na prohloubení a pokračování v podpoře vytvořených partnerství, další rozvoj spolupráce a společné strategické plánování v těchto partnerstvích. Současně bude podpořeno i strategické plánování ve školách s provazbou na místní akční plán. Rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Oproti projektu MAP III, který byl zaměřen na zjišťování potřeb škol, potažmo jejich vedení a pedagogů, dětí, žáků a jejich rodičů bude v aktuálně realizovaném projektu MAP IV možné tyto potřeby naplnit v rámci implementačních aktivit, které lze z projektu financovat. Žáci a pedagogové v ORP Roudnice nad Labem se tak mohou těšit na kurzy a workshopy z různých oblastí vzdělávání. Již nyní je v plánu např. Protipožární ochrana zážitkem, čtenářské besedy, Malá technická univerzita aj.

V rámci projektu MAP IV bude v provozu také dílna 3D tisku a polytechniky, kterou naleznete na Nám. Jana z Dražic 106 v Roudnici nad Labem. V dílně budeme provozovat kroužek pro děti a mládež ve věku od 11 let. Činnosti v dílně jsou zaměřeny na poznávání techniky, 3D modelování, praktickou zkušenost s technologií 3D tisku, projektový přístup, práci ve skupině, technickou zdatnost, praktické využití matematiky a geometrie.

Realizátor projektu: Místní akční skupina Podřipsko, z.s. se sídlem Arnoštova 88, 413 01 Roudnice nad Labem

Realizační tým:

Mgr. Martina Smejkalová – Projektový manažer

PhDr. Anežka Grimová – Koordinátor implementace – garant pro čtenářskou gramotnost

Mgr. Anna Vysoká – Koordinátor aktivit projektu a implementace (Další gramotnosti)

Jaroslav Vysoký – Koordinátor implementace – garant polytechnického vzdělávání

Tereza Jiroušová – Administrativní pracovník