Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků k aktivnímu používání cizího jazyka

Pracovní skupina pro rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou obou gramotností a rozvojem potenciálu každého žáka.

Výsledek = navržení aktivit spolupráce a aktivity škol v jazykové gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka o Identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojení do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením „cizích“ lídrů = zpracování seznamu identifikovaných místních lídrů.

Místní lídr: Bc. Sarah Good

Složení PS

– Učitelé lídři/experti z území

– Min. 1 pedagogický pracovník s 5letou praxí v ZŠ (doložení CV)

– Min. 1 odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření