Pracovní skupina pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání a k rozvoji potenciálu každého žáka

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji polytechniky a k rozvoji potenciálu každého žáka vč. začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou obou gramotností a rozvojem potenciálu každého žáka. Zároveň se pracovní skupina zaměřuje na zájmové a neformální vzdělávání.

Výsledek = navržení aktivit spolupráce a aktivity škol v polytechnice a k rozvoji potenciálu každého žáka

Identifikací místních lídrů/expertů a jejich zapojení do práce PS a dalších aktivit v území, zapojením „cizích“ lídrů = zpracování seznamu identifikovaných místních lídrů.

Místní lídr: Jakub Vysoký

Složení PS

– Učitelé lídři/experti z území

– Min. 1 pedagogický pracovník s 5letou praxí v ZŠ (doložení CV)

– Min. 1 odborník/místní lídr pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT do procesu vzdělávání

– Konzultant = odborník na vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření