Zřízení konzultační linky pro výzvy a šablony

Vážení žadatelé a příjemci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I, dovolujeme si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony …

Výzva č. 56 a 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj dvě výzvy: Výzva č. 56 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, Výzva č. 57 – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (sociálně vyloučené lokality).

Investiční záměr školy musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP

Dne 17. 8. 2016 byly vyhlášeny výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – 46. kolová výzva Infrastruktura základních škol a 47. kolová výzva Infrastruktura základních škol (SVL). Povinnou součástí žádosti IROP v uvedených výzvách je doložení souladu se Strategickým rámcem MAP. V následujících dnech bude školám rozeslán formulář Investiční priority, který bude …