Výstava na stromech 2023 / Park Josefa Hory / 7. – 14. 10. 2023

Přijměte pozvání na devátý ročník Výstavy na stromech! Letošní plakátová výstava nese název „Fajront: Konec šichty!“ a věnuje se práci v energetickém průmyslu a spravedlivé transformaci při změně klimatu. Zajímavostí je, že celý doprovodný obrazový materiál výstavy byl vytvořen umělou inteligencí. Tím se výstava snaží upozornit i na to, jaké …

Zapojte se do EVALUACE MAP Roudnicko

Do konce srpna máte možnost vyjádřit se k celému procesu Místního akčního plánování, které na Roudnicku probíhalo od roku 2016. Během této doby byla podpořena řada škol, připraveno mnoho vzdělávacích akcí pro pedagogy, aktivit pro děti z MŠ a žáky ZŠ, veřejnost. Pokud jste se některé z akcí zúčastnili, budeme …

Jarní hmyzí poznávačka (22. až 28. května)

Rádi bychom Vás v tomto týdnu pozvali do Parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem na hmyzí poznávačku. Ta je instalována na stromech při cestičce z ulice Jiráskova dolů k dětskému hřišti. Poznávačku si můžete zpestřit o vyplňování tajenky (měla by být k dispozici hned na prvním stromku při vstupu …

PŘELOŽENO NA 12. 6. 2023! Pozvánka na společné jednání pracovních skupin 24.5.2023 (ČG, cizí jazyky a rovné příležitosti)

Vážení kolegové,rádi bychom Vás tímto pozvali na společné jednání následujících pracovních skupin (PS):  PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka PS pro rozvoj kompetencí dětí a žáků k aktivnímu používání cizího jazyka PS pro rovné příležitosti Setkání proběhne dne 24. 5. 2023 od 15.00 hod. do cca 17.00 hod. v prostorách kanceláře MAS Podřipsko, …

Děti ve světě online

Připomínáme seminář „Děti ve světě online“, který se uskuteční příští týden v úterý 7. 6. 2022 v zasedací místnosti KD Říp. Seminář je určen nejen pro pedagogy, ale i rodiče či širokou veřejnost. Přihlašování na seminář pod odkazem zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffUWZDBzjdSwlIHt2xyYy_2khYU0tkxMyNmU05qPw0V6hLzw/closedform

Pozvánka na online webinář – Zábavné pokusy

Rádi bychom Vás pozvali na webinář, díky kterému se lze naučit, jak kreativní a hravou formou seznámit děti se základy vědeckého bádání, vyrobíte si i několik vědeckých hraček. Každý účastník si vše prakticky vyzkouší, a to v běžném domácím prostředí a s dostupnými pomůckami, jejichž seznam vám bude po zaslání přihlášky poslán …

Pozvánka na TECHDAYS 2019

Rádi bychom Vás pozvali na prezentaci škol a firem s technickými obory a řemesly s názvem Techdays, která proběhne ve dnech od 2. do 4. 10. 2019 v areálu Zahrady Čech v Litoměřicích. V rámci této akce budou probíhat řízené prohlídky pro žáky, pedagogy a veřejnost. Dále je zajištěn doprovodný …

Zveme Vás na seminář o výukovém programu Včelka

Rádi bychom Vás pozvali na workshop podporující čtenářskou gramotnost. Jedná se o tzv. osobního trenéra čtení, kterého používají rodiče, školy, PPP, SPC a logopedové pro zlepšení kvality čtení i v rámci inkluzivních opatření pro žáky ZŠ a SŠ. Anotace: Lektor vám ukáže, jak s pomocí aplikace udělat trénink čtení pro …

WORKSHOP pro pedagogy – Výuka založená na fenoménech

KAPACITA WORKSHOPU NAPLNĚNA! Děkujeme za Váš zájem! Zveme Vás na workshop pro učitele na workshop zaměřený na výuku založenou na fenoménech, který proběhne 11. 4. 2019 od 13:30 do 15:30  v prostorech Základní školy SMART v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, paní Susanny Bäckman. Workshop …