MŠMT vyhlásilo dotační program „Podpora zabezpečení MŠ a ZŠ tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

MAS Podřipsko nabízí zpracování žádosti o dotaci na technické zabezpečení objektů mateřských a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti. Neinvestiční dotační program vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho úkolem je vyrovnat úroveň zabezpečení škol na základní úrovni dle Minimálního standardu bezpečnosti.

Cílem programu je pomoci zřizovatelům s financováním bezpečnostního auditu a technického zabezpečení školy (obrana proti neoprávněnému vniknutí cizích osob do budovy školy).

 

Financované aktivity:

BEZPEČNOSTNÍ AUDIT ŠKOLY

  • částečná úhrada bezpečnostního auditu (až 50 % celkových nákladů, max. 40.000 Kč včetně DPH za jednu budovu)

TECHNICKÉ ZABEZPEČNÍ ŠKOLY

  • technické zabezpečení v souladu s Minimálním standardem bezpečnosti s výjimkou pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku; pořizovací cena včetně DPH nesmí převýšit částku 40.000 Kč

 

Oprávnění žadatelé:

  • Mateřské školy
  • Základní školy s počtem tříd do pěti na 1. stupni, nacházející se v jedné budově

 

Příjem žádostí:                 od 1. 5. do 31. 5. 2017 (nebo dříve – v případě vyčerpání alokace)

Výše dotace:                     50 – 100 % v závislosti na aktivitách projektu

Maximální dotace:         120.000 Kč

 

Více informací naleznete na:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/vyhlaseni-neinvesticniho-dotacniho-programu-podpora

 

Kontakt v případě zájmu o zpracování žádosti:

Klára Kolorosová – 602 610 111 – klara.kolorosova (a) maspodripsko.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *