Den Země ve školách na Roudnicku

Dne 22. dubna se konala tradiční událost oslavující naši planetu “Den Země”. Mnohé školy a školky v našem regionu se této akci pravidelně věnují a to různými tematickými aktivitami na podporu přírody a péče o ni. V rámci probíhajícího projektu MAP Roudnicko a Zdravá MAS Podřipsko jsme školy poprosili o …

Odkazy a tipy nejen do online výuky

Níže jsme pro všechny zájemce shromáždili nabídky zajímavých aplikací, odkazů a vzdělávacích aktivit, do kterých je možné se zapojit. Ze všech akcí je následně zpravidla zveřejněn záznam na youtube nebo webu příslušné organizace. Nabídky jsou pro zájemce zdarma. ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST Online vzdělávací akce projektu SYPO: Webinář Současná poezie pro děti …

Masopustní výstava masek z našich škol

Měsíc únor se pojí s masopustní tradicí, karnevaly, trhy a maskami. Společenské aktivity letos nebyly možné, ale přesto se děti a žáci se svými pedagogy o tradici učí a mohou se jí věnovat po svém. Ve spolupráci se Školou Osmičkou, kde se žáci učí v projektech, jsme připravili venkovní výstavu …

Pozvánka na online polytechnický workshop

Dovolujeme si pedagogy MŠ a I. st. ZŠ pozvat na polytechnický online workshop, při kterém si vyzkoušíme jednoduchou práci se dřevem pro děti a žáky. Workshop se uskuteční ve středu 10. 3. 2021 od 14:00 hod. a trvání je odhadováno na 2,5 – 3 hod. Při workshopu bude každý přihlášený mít k dispozici …

Zapojte se do venkovní masopustní výstavky masek

Rádi bychom umožnili dětem a žákům veřejnou ukázku jejich šikovnosti a tvorby, a to i těm, kteří jsou nyní z rozličných důvodů dlouhodobě z nutnosti doma. Vzhledem k tomu, že máme již měsíc únor a mnozí si jistě povídají o masopustní tradici nebo karnevalu, bylo by skvělé vyrobit si také masopustní …

Nová nabídka webinářů Contexty a MAP Roudnicko – únor

Vzhledem k mnoha pozitivním reakcím na listopadové webináře od Contexta – s.r.o. – zařízení pro DVPP a metodické centrum s radostí nabízíme 4 novinky, které si oblíbená lektorka Lucie Čechová připravila: Online deskové hry do výuky  (3.2. a 10.2.2021) Zapojte myšlenkové mapy do (online) výuky (4.2. a 11.2.2021) Svátky v (online) výuce cizích jazyků (11.2. a …

Pozvánka na online webinář – Zábavné pokusy

Rádi bychom Vás pozvali na webinář, díky kterému se lze naučit, jak kreativní a hravou formou seznámit děti se základy vědeckého bádání, vyrobíte si i několik vědeckých hraček. Každý účastník si vše prakticky vyzkouší, a to v běžném domácím prostředí a s dostupnými pomůckami, jejichž seznam vám bude po zaslání přihlášky poslán …

Pozvánka na online seminář – Rozvoj čtenářské pregramotnosti

Dovolujeme si všechny pedagogy MŠ a eventuálně také I. st. ZŠ srdečně pozvat na online jednání zabývající se rozvojem čtenářské pregramotnosti dětí. Termín konání: úterý 15. 12. 2020 od 14:00 max. do 17:00 hod. Místo konání: online přes aplikaci Teams Účastníkům budou představeny osvědčené metody rozvoje čtenářské pregramotnosti v každodenní …

Online semináře s tipy do výuky cizích jazyků i češtiny

Rádi bychom Vás tímto pozvali na 3. setkání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, které se tentokrát uskuteční v online podobě a bude spojeno s otevřeným workshopem naší spolupracující rodilé mluvčí Sarah Good. Lektorka se podělí o osvědčené tipy do online výuky s …