Pozvánka na online seminář – Rozvoj čtenářské pregramotnosti

Dovolujeme si všechny pedagogy MŠ a eventuálně také I. st. ZŠ srdečně pozvat na online jednání zabývající se rozvojem čtenářské pregramotnosti dětí. Termín konání: úterý 15. 12. 2020 od 14:00 max. do 17:00 hod. Místo konání: online přes aplikaci Teams Účastníkům budou představeny osvědčené metody rozvoje čtenářské pregramotnosti v každodenní …

Online semináře s tipy do výuky cizích jazyků i češtiny

Rádi bychom Vás tímto pozvali na 3. setkání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, které se tentokrát uskuteční v online podobě a bude spojeno s otevřeným workshopem naší spolupracující rodilé mluvčí Sarah Good. Lektorka se podělí o osvědčené tipy do online výuky s …

Den technického vzdělávání na Podřipsku

DDM TREND se spojil s Akademií Techniky 4.0 a MAS Podřipsko. Společně realizují myšlenku vybudování nového centra technického vzdělávání v Roudnici nad Labem. Pondělí 5.října 2020 si můžeme v kalendáři zapsat jako datum vzniku roudnického technického klubu pro děti a veřejnost. Je to den, kdy spojili síly pracovníci Domu dětí a mládeže TREND …

Výstava na stromech

Místní akční skupina Podřipsko srdečně zve všechny zájemce o udržitelný rozvoj na každoročně pořádanou „Výstavu na stromech“. Do přípravy výstavy se zapojil tým projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, pod reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158. Jedná se o celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší …

Malý dotační titul

Pro nadcházející školní rok 2020/2021 jsme pro žáky škol na Roudnicku připravili výzvu s názvem „Malý dotační titul“.  Přes odkazy níže naleznete výzvu Malého dotačního titulu, harmonogram výzvy, hodnotící kritéria (na co je potřeba dát si pozor při zpracování projektu a co se bude na projektech hodnotit) a formulář pro …

Opět zahajujeme provoz 3D dílny a chystáme novinky

Po předchozím úspěšném a tvůrčím školním roce opět otevíráme 3D klub a dílnu v Roudnici nad Labem Od března jsme si, stejně jako ostatní volnočasové iniciativy, dali povinnou pauzu a věnovali jsme se tisku komponentů pro výrobu roušek a plánování aktivit a pomůcek na další období. Nyní doufáme, že se …

Pozvánka na setkání matematické pracovní skupiny a tematický workshop Abaku

Všechny zájemce z řad pedagogů i veřejnosti bychom rádi pozvali na tradiční setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, jehož součástí bude tentokrát také vzdělávací seminář pro pedagogy ZŠ s názvem „Abaku ve výuce matematiky“. Seminář je kombinovaný s workshopem a poskytne tedy jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku …

Pozvánka na seminář pro pedagogy „Příroda jako třída i učebnice“

Srdečně zveme všechny pedagogy se zájmem o environmentální vzdělávání a učení venku na seminář „Příroda jako třída i učebnice“, který je realizován pod záštitou projektu MAS „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“. Seminář bude realizován v prostorách skautské základny v Mentaurově ve spolupráci s Ekocentrem Sever v Litoměřicích. …

Proběhl workshop pro práci s 3D pery

V minulém týdnu byl uspořádán workshop pro práci s 3D pery v rámci pravidelného setkání pracovní skupiny pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání. Zúčastnily se mimo pravidelně se setkávajících členů pracovní skupiny také učitelky z MŠ Pohádka a MŠ Písnička. Bylo zakoupeno 14 balení 3D per společně s barevnými filamenty na …