WORKSHOP pro pedagogy – TANDEMOVÁ VÝUKA A HODNOCENÍ DĚTÍ

Zveme Vás na workshop pro učitele, asistenty pedagogů a další aktéry vzdělávacího procesu na workshop zaměřený na tandemovou výuku a hodnocení dětí, který proběhne 11. 4. 2019 od 10:30 do 12:30  v Městské knihovně Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem pod vedením úspěšné učitelky, ředitelky a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, paní Susanny Bäckman. Workshop bude probíhat v anglickém jazyce za přítomnosti česko-anglické jazykové podpory, dokonalá znalost jazyka tedy není podmínkou.

Pro účast je nutná přihláška přes následující formulář: https://docs.google.com/forms/d/1kpo5ys1jmHY2zkEGUpamqhb6DyoNJgFjU-w-Hkmj6TY/edit

Co je tandemová/párová výuka?

Tento typ výuky je o přítomnosti dvou učitelů v hodině, což nabízí možnost, jak věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji (žáci znevýhodnění, nadaní apod.). Děti si mohou samy volit způsob, tempo i náročnost úkolů a získávají od učitele častěji zpětnou vazbu. Přínosy párové výuky však jasně míří i k samotným učitelům. Pároví učitelé společně výuku plánují: stanovují její cíle, volí vhodné metody k jejich dosažení

Hodnocení žáků

Jak hodnocením maximálně využít potenciál každého žáka? Jak podpořit motivaci k dalšímu vzdělávání a sebevědomý přístup k sobě samotnému? Inspirovat se budeme dalšími metodami a zkušenostmi, které se osvědčily např. ve finském vzdělávacím systému.

Přednáška_Finsko_ZŠ I_110419

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *