Investiční záměr školy musí být v souladu se Strategickým rámcem MAP

Dne 17. 8. 2016 byly vyhlášeny výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) – 46. kolová výzva Infrastruktura základních škol a 47. kolová výzva Infrastruktura základních škol (SVL).

Povinnou součástí žádosti IROP v uvedených výzvách je doložení souladu se Strategickým rámcem MAP. V následujících dnech bude školám rozeslán formulář Investiční priority, který bude seznamem projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP.

Seznam projektových záměrů bude využit pro sestavení Strategického rámce, který bude schvalován Řídícím výborem MAP ORP Roudnice nad Labem v průběhu podzimních měsíců a následně odeslán na Regionální stálou konferenci Ústeckého kraje. Aktualizace budou probíhat vždy po 6 měsících.

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 24. 8. 2016

Zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2016

Ukončení příjmu žádostí o podporu: 14. 2. 2017

Odkaz na výzvu:

46. kolová výzva – Infrastruktura základních škol

47. kolová výzva – Infrastruktura základních škol (SVL)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *