PUBLIKACE

Studánky víly Rozárky

Metodická publikace pro první stupeň základních škol a pro mateřské školy vám pomůže objevovat vodu – v mnoha jejích podobách a souvislostech. Obsahuje nejen řadu praktických námětů na rozmanité činnosti s dětmi, ale také velký obraz k pověšení ve třídě a soubor pracovních listů. Jde o ucelený výukový soubor, který je navíc obohacen pohádkovým vyprávěním.

Víla Rozárka vás společně s dětmi zavede k devíti studánkám, z nichž každá má své tajemství. Jaká je voda? Jaká může a umí být? Voda je živá, když budí ze spánku semínka. Je věčná ve svých proměnách na zemi, nad zemí i pod zemí. Je čarovná, když zrcadlí svět, a živelná, když se vylije ze břehů. Tvoří velký kus světa, a přitom na mnoha místech chybí. Sucha přibývá, studánek ubývá. Pojďme vodu lépe poznat, pohrát si s ní, zažít ji – také proto, abychom o ni chtěli a uměli lépe pečovat.


Devatero studánek

Jaká je voda? Co umí? A k čemu je potřeba?

Devatero studánek představuje dětem vodu v devíti různých podobách. Každá je trochu jiná a ukrývá kousek poznání o vodě. Voda je živá, když budí ze spánku semínka. Je věčná ve svých proměnách na zemi, nad zemí i pod zemí. Je čarovná, když zrcadlí svět, a živelná, když se vylije ze břehů. A jaká ještě?

Devatero studánek, to je devět témat, devět velkých obrázkových pracovních listů. U každého z nich budete s dětmi přemýšlet, dívat se a pátrat, stříhat, lepit, ptát se i odpovídat nebo také vyprávět. Najdete tu vždy velký obrázek a k němu malé obrázky na vystřižení, které ten velký doplní či rozpohybují. Můžete ho také obohatit přírodninami, aby byl plastický.


Předmatematika – Hejného metoda I.

Metodika – Hejného metoda pro MŠ byla pilotována na několika mateřských školách a je významným dokumentem, který poskytuje konkrétní návrh, jak rozvíjet tvořivost dětí, jejich logické myšlení, kladný vztah k matematice, získávání znalostí na základě vlastních zkušeností dětí hravou formou. Významně obohacuje předškolní vzdělávání v oblasti předmatematické gramotnosti. Využití metody Hejného umožňuje přirozenou diferenciaci vzdělávání podle věku dětí a jejich schopností a tím i požadovanou individualizaci vzdělávání. Metodika názorně provází pedagogy dvanácti prostředími, některá z nich byla vytvořena speciálně pro MŠ (např. Obrázky), další prostředí jsou shodná s matematikou vyučovanou Hejného metodou v učebnicích  pro 1. stupeň ZŠ (vydané v H-mat, o.p.s). Vynikajícím pomocníkem jsou videonahrávky s konkrétními ukázkami práce s dětmi v MŠ v jednotlivých prostředích, které je součástí metodiky. Pedagogové si mohou připravit vzdělávací činnost na základě inspirace, kterou jim videa poskytují a dětem tak poskytovat kvalitní předmatematické vzdělávání. Přinos spatřujeme i v tom, že využívání této metody již v MŠ by mohlo přispět k většímu zájmu dětí o matematiku vůbec a v dlouhodobém horizontu tak pozitivně ovlivnit úroveň výsledků v této oblasti. Pedagogy zde předložená metodika může motivovat  k sebevzdělávání v didaktice i ve snaze lépe porozumět dětem a jejich vzdělávacímu potenciálu. Jedná se o výbornou didaktickou publikaci, kterou bychom chtěly doporučit všem pedagogickým pracovníkům k prostudování a využití v praxi.


TECHNICKÉ PROFESE: KDO NÁM STAVÍ DŮM?

Vítkovi rodiče si koupili krásný stavební pozemek blízko lesa. Chtějí si postavit rodinný dům. Vědí, co by měl jejich dům mít a jak by měl vypadat, aby se jim líbil.  Neumí to, ale nakreslit a ani neumí dům postavit. A tak si na to pozvali odborníky, aby jim s tím pomohli.

Tato naučná kniha dětem názorně vysvětluje technické profese jako třeba architekt, pokrývač nebo instalatér a mnoho dalších věcí ohledně stavby domu.

Autorky knihy: Petra Rožková a Barbora Vítová


Litoměřicko: Otevřená učebnice

Kniha obsahuje 33 půldenních exkurzí rozdělených do tří částí: PŘÍRODA, SPOLEČNOST, VĚDA a TECHNIKA.

Učitelé i rodiče najdou v každé kapitole jednu atraktivní lokalitu a na ní zpracované jedno školní téma (např. Pevnost Terezín – osvícenství, nebo Milešovka – počasí a podnebí).

První várka aktivit vám pomůže seznámit se s tématem (doma, ve škole). Druhá je přímo do terénu. Třetí slouží k prohloubení tématu po návratu z exkurze.

Každá exkurze je vybraná tak, aby se dala stihnout během normálního školního dne. K tomu stručný zeměpisný úvod a doporučené metody pro učení v terénu.


My jsme svět (1.-10. učebnice)

Hodnotové vzdělávání a dovednosti pro život.
Každá lekce se zabývá konkrétní hodnotou, kterou žáci společně prožívají a reflektují a sami si ji osvojí.


Začlenění a vzdělávání dětí cizinců

Vyučující na základních a středních školách se velice často cítí pod tlakem, který je na ně vyvíjen z mnoha stran. Musí probrat veliké množství učiva, ve třídě mají mnoho žáků, které nejen vzdělávají, ale často řeší i jejich kázeň-ské problémy, spolupráce s rodinami dětí nemusí být vždy zcela ideální a realitou jsou bohužel i špatné vztahy mezi vyučujícími v jedné sborovně či s nadřízenými. Do této konstelace podmínek pak může vstoupit dítě – cizinec, které podléhá povinné školní docházce, musí navštěvovat českou školu a vzdělávat se s českými spolužáky. Příchod tako-véhoto dítěte bývá často u učitelů spojen s mnoha obavami: Jak se mohu a mám věnovat dítěti, které neovládá jazyk? Jak jej mám vyučovat? Jak takové dítě mám začlenit do výuky? Přijme ho kolektiv? Co když se bude chovat odlišně a já si s ním nebudu vědět rady? Bude se mnou spolupracovat jeho rodina?


Děti venku v přírodě: Ohrožený druh

Publikace, která přehledně shrnuje výsledky výzkumů o kontaktu dětí s přírodou z celého světa. Petr Daniš, autor publikace Děti venku v přírodě: ohrožený druh? a ředitel vzdělávacího centra TEREZA, prostudoval přes 130 děl odborné literatury a shrnul rozsáhlé výhody, které má kontakt s přírodou pro zdraví, učení a celkový rozvoj osobnosti u dětí.


Odpady? Konec záhady

Projekt „Odpady? Konec záhady!“ je určen předškolním dětem v mateřských školách a dětem mladšího školního věku na I. stupni základních škol. Smyslem projektu je seznámit děti poutavou a hravou formou s problematikou odpadů – co je to odpad, jak vzniká, jak ho poznáme, co s ním máme dělat, a co s ním nemáme dělat, jak předcházet jejich vzniku. A také – jaké jsou dopady produkce odpadů na přírodu, na jednotlivé složky životního prostředí a kterak problematika produkce, nakládání a likvidace odpadů souvisí s trvale udržitelným rozvojem. Projekt také reaguje na velké množství aktivit jednostranně zaměřených pouze na recyklaci a separaci odpadu.