HRY

Cesta labyrintem města

K zapůjčení nabízíme také interaktivní deskovou hru Cesta labyrintem města

  • hra je moderní alternativou programu primární prevence.
  • hra je organizačně nenáročnou a metodickou pomůckou primární prevence a je řešena formou interaktivní deskové hry
  • hra je určena pro školy, zařízení pro děti a mládež, dětské domovy, domy dětí a mládeže a další volnočasová zařízení
  • Je možné do ní zapojit děti již od 4. třídy

Hra otevírá prostor pro diskuzi nad tématy rizikového chování (šikana, drogy, poruchy příjmu potravy, extremismus, alkohol), posiluje sociální a komunikační dovednosti dětí a byla vyvinuta týmem odborníků v oblasti primární prevence rizikového chování.

Rezervační stránka