Pozvánka na online seminář – Rozvoj čtenářské pregramotnosti

Dovolujeme si všechny pedagogy MŠ a eventuálně také I. st. ZŠ srdečně pozvat na online jednání zabývající se rozvojem čtenářské pregramotnosti dětí. Termín konání: úterý 15. 12. 2020 od 14:00 max. do 17:00 hod. Místo konání: online přes aplikaci Teams Účastníkům budou představeny osvědčené metody rozvoje čtenářské pregramotnosti v každodenní …

Online semináře s tipy do výuky cizích jazyků i češtiny

Rádi bychom Vás tímto pozvali na 3. setkání pracovní skupiny zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, které se tentokrát uskuteční v online podobě a bude spojeno s otevřeným workshopem naší spolupracující rodilé mluvčí Sarah Good. Lektorka se podělí o osvědčené tipy do online výuky s …

Výstava na stromech

Místní akční skupina Podřipsko srdečně zve všechny zájemce o udržitelný rozvoj na každoročně pořádanou „Výstavu na stromech“. Do přípravy výstavy se zapojil tým projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, pod reg. č.  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158. Jedná se o celorepublikový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší …

Opět zahajujeme provoz 3D dílny a chystáme novinky

Po předchozím úspěšném a tvůrčím školním roce opět otevíráme 3D klub a dílnu v Roudnici nad Labem Od března jsme si, stejně jako ostatní volnočasové iniciativy, dali povinnou pauzu a věnovali jsme se tisku komponentů pro výrobu roušek a plánování aktivit a pomůcek na další období. Nyní doufáme, že se …

Pozvánka na setkání matematické pracovní skupiny a tematický workshop Abaku

Všechny zájemce z řad pedagogů i veřejnosti bychom rádi pozvali na tradiční setkání pracovní skupiny pro matematickou gramotnost, jehož součástí bude tentokrát také vzdělávací seminář pro pedagogy ZŠ s názvem „Abaku ve výuce matematiky“. Seminář je kombinovaný s workshopem a poskytne tedy jak teoretické, tak především praktické poznatky a příklady práce s principy Abaku …

Pozvánka na seminář pro pedagogy „Příroda jako třída i učebnice“

Srdečně zveme všechny pedagogy se zájmem o environmentální vzdělávání a učení venku na seminář „Příroda jako třída i učebnice“, který je realizován pod záštitou projektu MAS „Vzdělávání koordinátorů EVVO a praxe využití školních zahrad“. Seminář bude realizován v prostorách skautské základny v Mentaurově ve spolupráci s Ekocentrem Sever v Litoměřicích. …

On-line jednání pracovních skupin

Vzhledem k aktuální situaci se náš tým rozhodl uspořádat jednání pracovních skupin on-line formou. Hlavními body jednání bude zejména sdílení dobré praxe on-line výuky a informace k připravovaným/odloženým akcím. Níže přikládáme pozvánku a budeme rádi, pokud se k nám připojíte, ať už jste členy pracovních skupin či ne. Pozvánka na …

Odložení odborné konference Polytechnika, která táhne 2

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o odložení druhého ročníku plánované odborné konference Polytechnika, která táhne, která se měla konat dne 12. 6. 2020 v Děčíně v prostorách budovy ČVUT. Momentálně jsou diskutovány varianty listopad 2020 nebo březen/duben 2021. Celá akce se tudíž neruší, pouze bude stanoven nový termín, který …

Pozvánka na 1. jednání pracovní skupiny pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. letošní jednání pracovní skupiny pro polytechnické a zájmové/neformální vzdělávání. Termín jednání je naplánován na 9. 3. 2020 v 15:00. Na jednání budou přizvány také lektorky z Malé technické univerzity, které představí svůj nový výukový program pro děti zaměřený zejména na fungování internetu a digitální …

Pozvánka na 1. jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. letošní jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Jednání je naplánováno na 3. 3. 2020 v 15:00. Na jednání bude představen projekt Finanční gramotnost do škol a možnosti, jak se do něj zapojit. Více na: http://www.fgdoskol.cz/ Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Níže přikládáme pozvánku. Pozvánka …