ŘÍDÍCÍ VÝBOR MAP IV

Řídící výbor hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k přípravě realizaci a evaluaci MAP, zároveň je platformou, na níž se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území, zprostředkovává přenos informací v území, navrhuje pracovní skupiny, schvaluje Strategický rámec MAP do roku 2025.