Pracovní skupina pro financování – MAP III

Obsahem práce je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, navržených ostatními pracovními skupinami, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů  = plánování nákladů a identifikace finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

Místní lídr: Tomáš Lukačina, DiS.

Složení PS – doporučeno 5 osob

– Zástupci obcí

– Ředitelé či zástupci

– Odborníci