POHÁDKOVÝ KUFŘÍK

Netradiční forma vyprávění příběhů a pohádek je skvělou cestou k rozvoji předčtenářské a
čtenářské gramotnosti. Děti si díky tomu procvičí myšlení, pozornost, představivost, sluchové vnímání, aktivní naslouchání, empatii.

Obrázkové knížky jsou zpracovány na volných tvrdých listech formátu A3. Přední strana listu
otočená k dětem je zcela pokryta ilustrací, zadní strana obsahuje černobílou zmenšeninu
ilustrace a texty, případně metodické poznámky k textu a rozhovorům s dětmi. Součástí

balení bývá k jednotlivým pohádkám krátký metodický návod.

Rezervační stránka