Den technického vzdělávání na Podřipsku

logo MŠMT

DDM TREND se spojil s Akademií Techniky 4.0 a MAS Podřipsko. Společně realizují myšlenku vybudování nového centra technického vzdělávání v Roudnici nad Labem. Pondělí 5.října 2020 si můžeme v kalendáři zapsat jako datum vzniku roudnického technického klubu pro děti a veřejnost. Je to den, kdy spojili síly pracovníci Domu dětí a mládeže TREND Roudnice n. L., zaměstnanci projektu MAP ORP Roudnice nad Labem II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009158 z Místní akční skupiny Podřipsko a odborníci z Akademie Techniky 4.0 se sídlem v Rakovníku, aby vybudovali nový technický klub. Společné setkání s názvem Den technického vzdělávání na Podřipsku znamená první krok k nové koncepci polytechnického vzdělávání v oblasti Roudnice a okolí.

DDM TREND má základní technické zázemí, které vybudoval v posledních dvou letech s pomocí školního projektu Šablony II a podporou lovosické společnosti TRCZ, s.r.o. V současné době je zde v provozu řada kroužků, které využívají prostory moderní počítačové učebny, elektronické stavebnice
Boffin, mikrokontroléry a součástky Arduino, výukové sady LEGO Education a robotické stavebnice LEGO Mindstorms. Dále je zde již téměř dokončena nová řemeslná dílna pro ruční práci. Další techniku má k dispozici MAP ORP Roudnice nad Labem II, který provozuje v areálu ZŠ Karla Jeřábka 4 sady tiskáren a počítačů pro 3D tisk.

Akademie Techniky 4.0 vnese do tohoto zázemí zkušenosti z vlastního fungujícího klubu, připraví projektovou podporu a zprostředkuje spolupráci s dalšími partnery, jako jsou společnosti Corinth, Prusa research, Alza, Samsung aj. „Spolupráce vznikla vlastně již na začátku září, kdy jsme byli společně se starostou města Roudnice nad Labem, vedoucí školského odboru a řediteli zdejších škol na návštěvě v Akademii Techniky v Rakovníku. Viděli jsme příjemné prostředí, vybavení na vysoké úrovni a opravdový zájem o skutečné a funkční technické vzdělávání dětí a mládeže. Jsme rádi za nové zkušenosti, které nám Akademie Techniky přináší a těšíme se na další návštěvu zaměstnanců DDM a MAP v Rakovníku i na přislíbenou podporu,“ shrnula počátky spolupráce ředitelka DDM TREND Zdeňka Fillerová Studená. Dále uvedla, že považuje za dobré řešení spojit se s MAP ORP Roudnice nad Labem II, propojit činnost s jeho 3D dílnou a tím se vzájemně doplnit.

V současné době je již připraven další postup rozvoje technického vzdělávání. DDM se může těšit na příliv dalších informací z oboru, vzdělávání pedagogů, metodickou podporu i zapůjčení pomůcek. „Připravujeme společný workshop pro oblast 4.0, Corinth, robotiky a 3D tisku, kam budou pozváni všichni zúčastnění a dále zástupci z místních škol, podporovatelé a sponzoři. Následně zkusíme zajistit krátkodobé zapůjčení robotického setu Fable a 3D tiskárny, kterou bude DDM využívat v rámci návštěv spolupracujících škol. Zahájíme jednání se zřizovatelem a začneme s přípravou dotačního projektu, který následně s koordinací s MAS budeme pasovat na výzvu,“ popisuje další postup projektový manažer Akademie Techniky 4.0 Miroslav Vrána.

Cílem celého projektu je vytvořit v DDM TREND podřipské centrum polytechnického vzdělávání, které se bude věnovat zájmové činnosti pro děti a mládež, ale také vzdělávání širšího okruhu žáků z místních škol, školení pedagogických pracovníků, vyhledávání a rozvoji talentů, komunikaci se zaměstnavateli a všeobecně podpoře technické vzdělanosti v Roudnici a okolí.

20201005_101553

20201005_115034

20201005_100614

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *